موضوعات علمي
شیمی دارویی چیست؟

شیمی دارویی که شیمی مواد درمانی و  شیمی ترکیبات دارویی نیز نامیده می شود به طرق مختلف تعریف شده است:

شیمی دارویی درباره کشف ، تکوین ، شناسایی و تفسیر روش اثر ترکیبات فعال زیستی در سطح مولکولی بحث می کند و تاکید آن بر داروها است ولی توجه شیمی دان شیمی دارویی تنها منحصر به دارو نبوده و به طور عموم بر کلیه ترکیباتی است که فعالیت زیستی دارند. شیمی دارویی علاوه بر این در ارتباط با مطالعه ، شناسایی و سنتز محصولات متابولیکی داروها و ترکیبات وابسته نیز می باشد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 10:19  توسط وحيدرضا داروگر  | 

عناصر کشف شده به روش طیف سنجی

 

 

 

 

 

 

به حکم سرنوشت ، سزیوم نخستین عنصر روی زمین است که توسط روش طیف سنجی شناخته شده است و اگر این روش به وجود نیامده بود بعید نبود که عنصر مزبور سرنوشت دیگری می داشت ...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 14:34  توسط وحيدرضا داروگر  | 

شیمی معدنی

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 14:30  توسط وحيدرضا داروگر  | 

عدد آووگادرو

آووگادرو ، با استفاده از قانون فاراده که مقدار الکتريسيته لازم براي آزاد کردن يک يون گرم +H را 96487 کولن بدست آورده بود و با استفاده از بار الکترون ، اين عدد را بدست آورد. زيرا 96487 کولن الکتريسيته براي آزاد کردن يک مول الکترون مصرف مي شود. پس :

 

=6.0225*1023

96487

N=

(1.6021*10-19)

...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 14:20  توسط وحيدرضا داروگر  | 

اولین بار ، "ژان نیکوت" ( که احتمالاً نام نیکوتین هم از نام او گرفته شده ) بود که دانه تنباکو را از پرتغال به پاریس برد و از آن ، برای مصارف پزشکی استفاده کرد. در سال  1828م ، برای اولین بار نیکوتین را از گیاه تنباکو استخراج کردند. در

 

سال  1843م ، فرمول مولکولی آن کشف شد و در سال  1904م ، برای اولین بار ترکیبات نیکوتین دار ساخته شدند...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 14:19  توسط وحيدرضا داروگر  | 

وقتی اتم هیدروژن به دو یا چند اتم دیگر پیوند شده باشد، یک پیوند هیدروژنی وجود دارد. این تعریف اشاره بر این دارد که پیوند هیدروژنی نمی‌تواند یک پیوند کووالانسی عادی باشد، زیرا اتم هیدروژن تنها یک اوربیتال (۱S) در سطح انرژی به قدر کافی پایین دارد که درگیر تشکیل پیوند کووالانسی شود وقتی اتم هیدروژن به دو یا چند اتم دیگر پیوند شده باشد، یک پیوند هیدروژنی وجود دارد...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 14:17  توسط وحيدرضا داروگر  | 

مقاله شیمی - شیمی کوانتومی

مقاله شیمی - شیمی کوانتومی

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 10:56  توسط وحيدرضا داروگر  | 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 16:25  توسط وحيدرضا داروگر  |